Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình

Đường Mỹ Đình - phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình - Hà Nội

Địa chỉ: Số 89 - Đường Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84) 243.203.2386

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích